Věda za MegaMind

CDP cholin 🍳

CDP cholin je skvělým nootropikem a ukázkovým příkladem dopadu vědeckého výzkumu na mentální výkonnost. Tato jedinečná molekula, podpořená vědeckými studiemi na lidech, zlepšuje zdraví mozku. Dosahuje toho tím, že napomáhá produkci acetylcholinu, neurotransmiteru nezbytného pro účinnou komunikaci mezi mozkovými buňkami (neurony), a tím, že zlepšuje energetický metabolismus mozku.

Rhodiola rosea 🌿 

Rhodiola rosea se tradičně používá pro svou schopnost potlačovat únavu způsobenou stresem. Mechanismy adaptogenních a nootropních účinků rhodioly jsou složité, ale přesto vykazují ve studiích na lidech silnou účinnost. V mnoha studiích bylo zjištěno, že rhodiola rosea zmírňuje únavu a podporuje různé aspekty výkonnosti - mentální i fyzické.

L-theanin 🍵

L-theanin zvyšuje aktivitu alfa vln v mozku. Uvolněný, ale bdělý duševní stav spojený s alfa vlnami může podporovat kreativitu, soustředění a pozornost. L-theanin tak uvolňuje mysl, aniž by způsoboval ospalost.

Kofein ☕

Kofein působí na adenosinové receptory v mozku. Adenosin působením na tyto receptory způsobuje svalovou relaxaci a ospalost. Kofein blokuje vazbu adenosinu na tyto receptory, a když se tak stane, zabraňuje hromadění adenosinu, čímž snižuje pocit únavy a ospalosti.

Panax Ginseng 🌱

Ženšenu propůjčují nootropické vlastnosti tzv. ginsenosidy, které ovlivňují různé neurotransmiterové systémy v mozku. Studie prokázaly pozitivní účinek ženšenu na únavu při dlouhodobé soustavné duševní činnosti. Co si pod tím můžeš představit? Např. dlouhé zkouškové období nebo přípravu na maturitu.

L-Tyrosin 💊

Tyrosin je přírodní aminokyselinou, která pomáhá produkovat důležité neurotransmitery dopamin a noradrenalin. Hladiny dopaminu a noradrenalinu během stresujících podmínek klesají a negativně tak ovlivňují tvé mentální i fyzické funkce. A právě tyrosin může skrze zabránění poklesu dopaminu a noradrenalinu podpořit pozornost, náladu a paměť za stresových podmínek jako je náročné studium, nekvalitní spánek, chlad, teplo, či náročný trénink.

Theakrin ⚡

Theakrin je látka úzce příbuzná kofeinu, pocházející z rostlin, které kofein produkují. Ačkoli má s kofeinem společné rysy, odlišuje se jedinečnými vlastnostmi. Stimulační účinky se totiž obejdou bez roztěkanosti, zvýšeného krevního tlaku a tepové frekvence a dokonce i tolerance a závislosti. Navíc společně s kofeinem působí synergicky - zatímco kofein tě nakopne za 40-60 minut, theakrin nejdříve za 90-120 minut. Proto můžeš od MegaMind čekat dlouhodobý příval energie.

B vitamíny 🧠

Vitaminy skupiny B jsou nezbytné pro mentální výkonnost, protože se přímo podílejí na využití energie v těle, tvorbě neurotransmiterů (komunikačních molekul mezi neurony), udržování zdraví mozkových buněk a prevenci úbytku kognitivních funkcí.

Věda za MegaMind

Kompletní soupis studií

CDP cholin je skvělým nootropikem a ukázkovým příkladem dopadu vědeckého výzkumu na mentální výkonnost. Tato jedinečná molekula, podpořená vědeckými studiemi na lidech, zlepšuje zdraví mozku. Dosahuje toho tím, že napomáhá produkci acetylcholinu, neurotransmiteru nezbytného pro účinnou komunikaci mezi mozkovými buňkami (neurony), a tím, že zlepšuje energetický metabolismus mozku.

Studie #1
Tato studie na dospívajících pozorovala, že užívání CDP cholinu zlepšilo pozornost, psychomotorickou rychlost a snížilo impulzivitu ve srovnání s dospívajícími muži, kteří dostávali placebo.

Studie #2
Studie na ženách středního věku, prokázala při užívání CDP cholinu výrazně lepší schopnost správných odpovědí v testu kontinuálního výkonu, pravděpodobně v důsledku zlepšení kognitivní inhibice. Tato zjištění naznačují, že CDP cholin může zlepšit pozornost.

Rhodiola rosea se tradičně používá pro svou schopnost potlačovat únavu způsobenou stresem. Mechanismy adaptogenních a nootropních účinků rhodioly jsou složité, ale přesto vykazují ve studiích na lidech silnou účinnost. V mnoha studiích bylo zjištěno, že rhodiola rosea zmírňuje únavu a podporuje různé aspekty výkonnosti - mentální i fyzické.

Studie #1
Tato studie na lékařích (20-35 let) během noční služby testovala několik kategorií mozkových funkcí jako je duševní únava, asociační myšlení, krátkodobá paměť, výpočet, schopnost koncentrace a rychlost audiovizuálního vnímání. Bylo zjištěno, že ve všech 5ti testech došlo ke statisticky významnému zlepšení, což znamená, že v těchto případech užívání Rhodiola Rosea pomáhá zmírnit únavu vyvolanou stresem.

Studie #2
Více než 150 kadetům ve věku 19 až 21 let byla během specifického kognitivního testu podávána Rhodiola rosea. Výsledek? Výrazné snížení únavy v porovnání s placebem.

Studie #3
Studie na mužích a ženách ve věku od 20 do 55 let, v níž byla Rhodiola rosea podávána denně, prokázala významný rozdíl v mnoha testech zaměřených na její vliv na únavu a pozornost. Studie dospěla k závěru, že opakované podávání rhodiola rosea má proti-únavový účinek, který zvyšuje duševní výkonnost, zejména díky lepší koncentraci a snížení stresových reakcí organismu.

L-theanin zvyšuje aktivitu alfa vln v mozku. Uvolněný, ale bdělý duševní stav spojený s alfa vlnami může podporovat kreativitu, soustředění a pozornost. L-theanin tak uvolňuje mysl, aniž by způsoboval ospalost.

Studie #1
Tato studie na mladých dospělých testovala kombinaci L-theaninu a kofeinu a jejich efekt na řadu mentálních testů. U osob, které užívaly kofein a L-theanin společně, došlo ke zvýšení přesnosti a subjektivní bdělosti a únavy, což ukazuje, že tato kombinace zvyšuje pozornost při náročných kognitivních úkolech.

Studie #2
Tato studie testovala zdravé mladé účastníky pomocí elektroencefalografu (EEG), aby změřila aktivitu mozkových vln při užívání L-theaninu. Výsledky naznačují, že L-theanin má významný vliv na stav bdělosti a aktivitu mozku.

Kofein působí na adenosinové receptory v mozku. Adenosin působením na tyto receptory způsobuje svalovou relaxaci a ospalost. Kofein blokuje vazbu adenosinu na tyto receptory, a když se tak stane, zabraňuje hromadění adenosinu, čímž snižuje pocit únavy a ospalosti.

Studie #1
Jedná se o studii na lidech, která se týkala konzumentů kofeinu v různých dávkách (0 mg, 12,5 mg, 25 mg, 50 mg a 100 mg) a jeho vlivu na kognitivní výkon. Studie ukazuje, že kofein může významně ovlivnit kognitivní výkon a náladu!

Studie #2
Výsledky metaanalýzy 13 studií z roku 2021 naznačují, že příjem nízké/střední dávky kofeinu před a/nebo během cvičení může zlepšit hladinu energie, náladu a kognitivní funkce, jako je pozornost. Může také zlepšit reakční dobu, paměť nebo míru únavy.

Studie #3
Tato studie testovala 24 účastníků, kteří požili buď samotný kofein, kofein a L-theanin, nebo placebo. Výsledky ukázaly, že při podávání samotného kofeinu došlo ke zlepšení bdělosti a přesnosti, nicméně bylo také zjištěno, že při kombinaci kofeinu a l-theaninu došlo ke zlepšení přesnosti, rychlosti a výkonu v paměťových úlohách. Proto je kombinace kofeinu a L-theaninu v MegaMind tak efektivní!

Ženšenu propůjčují nootropické vlastnosti tzv. ginsenosidy, které ovlivňují různé neurotransmiterové systémy v mozku. Studie prokázaly pozitivní účinek ženšenu na únavu při dlouhodobé soustavné duševní činnosti. Co si pod tím můžeš představit? Např. dlouhé zkouškové období nebo přípravu na maturitu.

Studie #1
Tato studie na 30 zdravých mladých dospělých testovala užívání placeba, 200 mg Panax ginseng nebo 400 mg Panax ginseng. Studie zjistila, že Panax ginseng může zlepšit výkonnost a subjektivní pocit duševní únavy během trvalé duševní činnosti.

Studie #2
Tato studie zkoumala účinky ženšenu proti únavě u 90 osob (21 mužů a 69 žen) trpících dlouhodobou únavou v randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované a paralelně koncipované studii. Výsledky poskytují důkaz o proti-únavových účincích ženšenu u pacientů trpících dlouhodobými příznaky únavy.

Studie #3
Tato studie, která testovala podávání kombinace Panax ginseng, glukózy a placeba u 27 zdravým mladým dospělým, ukazuje, že Panax ginseng má pozitivní vliv na mentální aritmetický výkon. Výsledky studie ukázaly, že Panax ginseng zvýšil výkony při řešení výpočetního úkolu a snížil nárůst mentální únavy, kterou účastníci pociťovali v pozdějších fázích náročného mentálního úkolu.

Tyrosin je přírodní aminokyselinou, která pomáhá produkovat důležité neurotransmitery dopamin a noradrenalin. Hladiny dopaminu a noradrenalinu během stresujících podmínek klesají a negativně tak ovlivňují tvé mentální i fyzické funkce. A právě tyrosin může skrze zabránění poklesu dopaminu a noradrenalinu podpořit pozornost, náladu a paměť za stresových podmínek jako je náročné studium, nekvalitní spánek, chlad, teplo, či náročný trénink.

Studie #1
Přehled studií z roku 2015 uvádí, že tyrosin účinně zvyšuje kognitivní výkonnost, zejména v krátkodobých stresových a/nebo kognitivně náročných situacích. Dokáže tak zabránit zhoršení kognitivních funkcí za stresujících, kognitivně náročných podmínek jako je chlad, teplo, fyzická aktivita, nekvalitní spánek, hluk, psychický stres aj.

Studie #2
Tato studie zkoumala účinky tyrosinu na mentální výkon na skupině 21 kadetů během náročného vojenského bojového výcviku. Skupina, které byl tyrosin podáván, dosáhla lepších výsledků v paměťovém a sledovacím úkolu v porovnání se skupinou, které bylo podáváno placebo. Suplementace tyrosinem navíc snížila systolický krevní tlak.

Studie #3
Studie z roku 1995 došla k závěru, že užívání tyrosinu během noci spánkové deprivace bylo spojeno s významným zlepšením obvyklého poklesu výkonu v psychomotorickém úkolu a významným snížením pravděpodobnosti selhání v úkolu zaměřeném na bdělost.

Theakrin je látka úzce příbuzná kofeinu, pocházející z rostlin, které kofein produkují. Ačkoli má s kofeinem společné rysy, odlišuje se jedinečnými vlastnostmi. Stimulační účinky se totiž obejdou bez roztěkanosti, zvýšeného krevního tlaku a tepové frekvence a dokonce i tolerance a závislosti. Navíc společně s kofeinem působí synergicky - zatímco kofein tě nakopne za 40-60 minut, theakrin nejdříve za 90-120 minut. Proto můžeš od MegaMind čekat dlouhodobý příval energie.

Studie #1
Tato studie zkoumala 60 zdravých mužů a žen, kteří konzumovali (1) placebo (2) 200 mg theakrinu nebo (3) 300 mg theakrinu každý den po dobu 8 týdnů. Výsledky studie ukazují, že theakrin ani po 8 týdnech každodenní suplementace negativně neovlivnil krevní tlak, lipidový profil, srdeční frekvenci, krevní obraz, ani nezpůsobil toleranci a závislost! Jeho pravidelná konzumace je tak s největší pravděpodobností bezpečná i z dlouhodobého hlediska.

Studie #2
Studie z roku 2022 došla k závěru, že kombinace theakrinu (50mg), dynamine (100mg) a kofeinu (150 mg) měla stejný pozitivní přínos pro reakční čas jako dvojitá dávka kofeinu (300 mg). Proč je to důležité? 300 mg kofeinu může u spousty z nás způsobit roztěkanost a narušit kvalitu spánku - to u nižší dávky kofeinu v kombinaci s dalšími alkaloidy nehrozí.

Vitaminy skupiny B jsou nezbytné pro mentální výkonnost, protože se přímo podílejí na využití energie v těle, tvorbě neurotransmiterů (komunikačních molekul mezi neurony), udržování zdraví mozkových buněk a prevenci úbytku kognitivních funkcí.

Vitamin B1
Dostatečná hladina thiaminu je nezbytná pro to, aby mozkové buňky mohly účinně produkovat a využívat energii. Dobře fungující energetický metabolismus je nezbytný pro udržení bystré mysli.

Vitamin B2
Riboflavin pomáhá při syntéze dvou koenzymů, které v těle slouží jako antioxidanty → flavin adenindinukleotidu (FAD) a flavinmononukleotidu (FMN). Antioxidanty pomáhají při obraně proti oxidačnímu stresu, který může způsobit poškození buněk a pokles kognitivních funkcí.

Riboflavin je rovněž nezbytný pro tvorbu myelinového pláště, ochranné vrstvy kolem nervových buněk. Neporušené myelinové pochvy podporují účinnou komunikaci neuronů a zlepšují celkovou funkci mozku.

Vitamin B6
Tvorba neurotransmiteru GABA, která zpomaluje signály v mozku a uklidňuje v době stresu, stejně jako syntéza serotoninu a dopaminu, je závislá na pyridoxinu (vitamin B6). Tyto neurotransmitery jsou nezbytné pro dobrou náladu, optimální kognitivní funkce a celkové zdraví mozku. V MegaMind se navíc vyskytuje ve své aktivní formě P-5-P (pyridoxal-5-fosfát).

Vitamin B9
Folát je nezbytný pro syntézu a opravu DNA a RNA, které jsou klíčové pro růst a funkci buněk, včetně těch mozkových. Důležité je, že se folát podílí na metylačních reakcích v těle, které ovlivňují genovou expresi a různé biochemické dráhy.

Vitamin B12
Nedostatek kobalaminu způsobuje úpadek kognitivních funkcí a může vést k neurologickému poškození. Proto je konzumace dostatečného množství vitamínu B12 nezbytné pro zajištění plné výkonnosti mozku.

Complex™ MegaMind

599 Kč 699 Kčyou save 100 Kč
 
Věda za MegaMind