Věda za Červenými Brýlemi
Science-based

Věda za Červenými Brýlemi

Meta-analýza z roku 2021 uvádí, že vzhledem k dobře známému mechanismu účinku brýlí a výzkumu, který prokázal, že červené brýle blokující modré světlo účinně podporují kvalitu spánku, je možné brýle doporučit lidem, kteří mají se spánkem problémy.

Odkaz na Studii

Studie z roku 2019 publikována v The Journal of Biological and Medical Rhythm Research zjistila, že kombinace KBT (kognitivně behaviorální terapie) a nošení brýlí blokující modré světlo je efektivní ve snížení subjektivní latence spánku a prodloužení celkové doby spánku.

Odkaz na Studii

Brýle blokující modré světlo urychlily nástup produkce melatoninu a zvýšily jeho celkovou produkci.

Odkaz na Studii

Brýle blokující modré světlo jsou potenciální léčbou nespavosti.

Odkaz na Studii

Vystavení se modrému světlu, které vyzařují elektronická zařízení (např. tablety a chytré telefony), ve večerních hodinách může negativně ovlivnit kvalitu spánku a cirkadiánní rytmus.

Odkaz na Studii

Nošení červených brýlí 2 hodiny před spaním po dobu 1 týdne zlepšilo spánek u jedinců s příznaky nespavosti v porovnání s nošením čirých brýlí.

Odkaz na Studii

Nošení červených brýlí blokující modré světlo před spaním vedlo ke zvýšneí kvality spánku i nálady.

Odkaz na Studii

Vystavení se modrému světlu hodinu před spaním snížilo množství hlubokého spánku v porovnání se situací, kdy jedinci nosili brýle blokujícími modré světlo.

Odkaz na Studii

Snížení množství modrého světla z obrazovek mobilních telefonů během noci vede u studentů ke zlepšení rychlosti usínání, kvality spánku i k lepšímu fungování během dne.

Odkaz na Studii

Studie z roku 2006 uvádí, že brýle blokující modré světlo představují elegantní prostředek, jak zabránit snížení produkce melatoninu vyvolané modrým světlem.

Odkaz na Studii

Tato studie naznačuje, že nošení červených brýlí může být účinnou a bezpečnou intervencí pro pacienty s poruchou opožděné spánkové fáze.

Odkaz na Studii

Brýle blokující modré světlo v porovnání s čirými brýlemi významně ztlumily večerní snížení produkce melatoninu vyvolané LED osvětlením. Rovněž snížily bdělost před spaním.

Odkaz na Studii

Complex™ VisionX

€18,95 €20,95you save €2,00
 
Věda za Červenými Brýlemi