Sebereflexe: Jak být nejlepší verze sebe sama?

Chceš být nejlepší verzí sebe sama? Chceš zapracovat na svých slabých stránkách a zároveň se naučit oceňovat stránky silné a dodat si tím nezlomné sebevědomí a odolnost? Sebereflexe je snadným a mocným nástrojem k budování efektivních návyků. Nástrojem, který ti umožní za krátkou dobu dosáhnout nečekaných výsledků - v jakékoliv oblasti tvého života. Pevně věřím, že i ty usiluješ o naplnění svého potenciálu. A právě pro takové bojovníky dnešní článek je.

Sebereflexe je efektivním nástrojem k budování nejlepší verze sebe sama.

Klíčové poznatky:

- Sebereflexe je mocným nástrojem osobního růstu a rozvoje.
- Sebereflexe nám umožňuje získat povědomí o sobě samých, zhodnotit své myšlenky a činy a identifikovat oblasti, které je třeba zlepšit.
- Sebereflexe ti nenahradí mentora, ale může být jeho efektivní náhradou.
- Sebereflexi lze začlenit do večerní rutiny, kdy díky ní získáš kvalitnější spánek.
- Sebereflexi je výhodnější provádět 1-2x týdně, nikoliv každý den.

 

 

Co je sebereflexe a proč ji praktikovat?

Již Stoikové před více než 2000 lety hlásali, že vzdělání a znalosti jsou klíčem ke svobodě. Obzvláště pak znalost sebe sama.

"Poznání sebe sama je počátkem veškeré moudrosti." - Aristoteles

Sebereflexe je ve své podstatě proces introspekce, který nám umožňuje zkoumat naše myšlenky, emoce a činy. Poskytuje zrcadlo, jehož prostřednictvím můžeme získat hlubší sebeuvědomění a jasněji pochopit, kdo opravdu jsme.

Prostřednictvím sebereflexe odhalíš své silné stránky, přiznáš si své slabiny a určíš si oblasti, ve kterých se musíš zlepšit. Objektivním a kritickým zhodnocením sebe sama si připravíš hojnou půdu pro osobní růst a pozitivní změnu.

 

Jak sebereflexi praktikovat?

Sebereflexe spočívá v pokládání si různých variant následujících otázek:

- Jaký špatný návyk jsem dnes neudržel na uzdě? Co mohu udělat pro to, abych ho zítra na uzdě udržel?
- Jaký špatný návyk jsem dnes na uzdě udržel?
- V čem jsem nyní lepší?
- Byly mé činy spravedlivé?
- Co mohu udělat pro to, abych byl zítra lepším člověkem?
- Jaké jsou mé základní hodnoty a přesvědčení, na kterých si zakládám?
- Jak mé myšlenky a emoce ovlivňují mé jednání?
- Jaké vzorce nebo návyky musím změnit, abych se přizpůsobil/a svým cílům?
- Kdo jsem?
- Co je mým cílem atd.

 

Co mi sebereflexe do života přinese?

Sebereflexi v praxi využívám díky jejímu obrovskému potenciálu jak při práci s obecnou populací, tak zejména s profesionálními sportovci, kteří jsou zaměření na neustálé zdokonalování se více než kdokoliv jiný. Pravidelná sebereflexe totiž přináší řadu výhod:

1) Zlepšuje naše rozhodovací schopnosti tím, že nám umožňuje činit rozhodnutí v souladu s našimi hodnotami. Udržuje nás tedy na té správné cestě.

2) Pomáhá nám poznat, kdo skutečně jsme a kým chceme být.

3) Sebereflexe rozvíjí odpovědnost za sebe sama, protože si lépe uvědomujeme důsledky svých činů. Teprve až v momentě, kdy vezmeme zodpovědnost do svých vlastních rukou můžeme skutečně převzít vládu nad svým životem.

Pěstováním těchto dovedností si vytváříme pevný základ pro osobní i profesní úspěch.

Díky sebereflexi poznáš své silné i slabé stránky a naučíš se s nimi efektivně pracovat.

Sebereflexe nám může nahradit mentora Mít u sebe mentora, který nám na denní bázi dává feedback k našim činům je obrovská výhoda. Ne každý však tuto možnost má. Sebereflexe nám nabízí snadnou alternativu a navíc poskytuje jedinečnou výhodu - umožňuje nám stát se svým vlastním průvodcem. Až se za pár měsíců a let ohlédneš, budeš vědět, že za drtivou většinu úspěchů jsi zodpovědný právě ty!

 

Jak na sebereflexi?

Klíčem k tomu, aby se sebereflexe stala trvalou praxí, je začlenění sebereflexe do každodenní rutiny - sebereflexe může být např. součástí večerní rutiny, pro kvalitní spánek.

Při sebereflexi se drž těchto pravidel:

1) Buď konkrétní: “Na tréninku mi to nejde.” nahraď “Nemohu se soustředit na trénink, protože jsem unavený a i během tréninku koukám do mobilu.”

2) Buď pravidelný: Nehledě na to, zda si deník píšeš každý den, každý druhý den, či jednou týdně – pravidelnost a dlouhodobá udržitelnost je klíčem k úspěchu.

3) Nepřeháněj to: Sebereflexi nemusíš dělat každý den - v takovém případě by to dokonce mohlo být kontraproduktivní. 1-2x týdně bohatě stačí.

4) Nepospíchej – nepřistupuj k sebereflexi jako kdyby to byla pouze další věc na „to-do listu“. Každému bodu věnuj 100 % své pozornosti.

Své myšlenky si vždy zapisuj - ať už na papír, do notebooku, či chytrého mobilu. Nikdy však nenechávej myšlenky pouze ve své hlavě.

Začlenění sebereflexe do našeho života je neocenitelným krokem k osobnímu růstu a sebezdokonalování. Sebepoznáním a zhodnocením svých myšlenek a činů můžeme objevit svůj skrytý potenciál a stát se nejlepší verzí sebe sama. Najdi si tedy čas do času chvilku, aby ses podíval do svého nitra, položil si důležité otázky a vydal se na transformativní cestu sebepoznání. Nezapomeň, že síla ke změně se skrývá právě v tobě.

"Neprozkoumaný život nestojí za to, abyste ho žili." - Sokrates

Jan Tobiška

Komplexní suplement

Další články

co jsou nootropika
Vítej ve fascinujícím světě nootropik! Pokud jsi někdy přemýšlel nad tím, jaké by to bylo využívat plný potenciál svého mozku, nootropika ti mohou poskytnout pěknou představu. Jsou...
kvalitní spánek
Kvalitní spánek je základem pro produktivní den, lepší náladu a lepší mentální funkce. Chceš-li využít sílu spánku naplno, je nezbytné zavést si předspánkovou večerní rutinu....